Biometryczny pomiar geometrii twarzy metodami fotogrametrycznymi

W Monografiach Młodych Naukowców 2016 ukazał się artykuł „Biometryczny pomiar geometrii twarzy metodami fotogrametrycznymi”, napisany przez opiekuna naszego koła – Panią Katarzynę Bobkowską oraz dwie jego członkinie – Katarzynę Kowalską i Aleksandrę Kulikowską. Praca przedstawia pomiar charakterystycznych odległości na twarzy na stereoparach uzyskanych w programie ImageMaster i ich porównanie w dwóch epokach pomiarowych.

Monografia 2 MOnografia1

FOKA 2016 za nami

Dnia 22 marca członkowie Koła Naukowego Hevelius aktywnie wzięli udział w Forum Organizacji i Kół Akademickich  2016. Celem  wydarzenia było podzielenie się swoimi zainteresowaniami oraz zaprezentowanie własnych osiągnięć. Foka jest również nieodłącznym elementem  dnia otwartego Politechnika OPEN, dzięki czemu mieliśmy okazję zachęcić uczniów szkół średnich do wybrania kierunku Geodezji i Kartografii na Politechnice Gdańskiej. Continue reading

FOKA 2016

Już we wtorek na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Forum Organizacji i Kół Akademickich, na którym również będziemy i my :). Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na nasze stanowisko na dziedzińcu im. Fahrenheita.Chętnie pokażemy czym się zajmujemy a także możemy coś razem pomierzyć 🙂
Musicie tam być do zobaczenia we wtorek!

https://www.facebook.com/FOKA.PG/photos/gm.1522609958041727/1290325364318049/?type=3&__mref=message_bubbleFoka

Opera Leśna

Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku członkowie Koła Naukowego Hevelius wykonali niwelacyjny pomiar zerowy  będący odniesieniem dla pomiarów przemieszczeń elementów konstrukcyjnych sopockiej Opery Leśnej.  Badaniu podlegać będą pionowe ruchy fundamentów blokowych będących oparciem łuków konstrukcji stalowej oraz niektórych fundamentów słupów i odciągów.
W celu realizacji projektu pierwszą czynnością, jaką wykonano było założenie osnowy wysokościowej składającej się z 4 reperów odniesienia i będącej  punktem odniesienia do monitoringu osiadań budowli.
Continue reading