GIS Day 2015 za nami

W środę, 18 listopada na Politechnice Gdańskiej odbyły się coroczne obchody Dnia GIS, zorganizowane wspólnie  z Uniwersytetem Gdańskim.  W wydarzeniu udział wzięli studenci oraz uczniowie liceów.  W programie były warsztaty HERE Maps,  sesja wykładowa, w trakcie której wystąpili przedstawiciele UG, Esri Polska, HERE Maps oraz opegieka. W przerwach można było obejrzeć postery przedstawiające różne dziedziny i  możliwości wykorzystania systemów GIS. Odbyły się również konkursy o tematyce geograficznej, a na zwycięzców czekały nagrody od Sponsorów.  Na koniec na wszystkich czekał tradycyjny słodki poczęstunek, czyli GISowy tort 😉

plakat2015-page-001

Trzecia seria prób obciążeniowych kładki kompozytowej FOBRIDGE

Dnia 17 listopada odbyła się  trzecia seria badań wytrzymałościowych kompozytowej kładki FOBRIDGE. Do zadań studentów z KN Hevelius tradycyjnie już należał pomiar wyjściowy ugięcia przęsła, a następnie monitorowanie przemieszczeń pionowych podpór w trakcie zmian konfiguracji obciążenia. W pierwszej kolejności zostało ono usunięte całkowicie. Następnie odbyły się próby dynamiczne. Zachowanie kładki badał szereg zamontowanych na niej czujników. Później stopniowo układano balast ponownie,  aby możliwe było wykonywanie pomiarów ugięcia w danym ustawieniu. Po ułożeniu z powrotem całego obciążenia wykonany został pomiar ugięcia przęsła, połączony z dalszym monitorowaniem podpór kładki.  Kolejnym etapem badań było całkowite usunięcie obciążenia i ponowny pomiar ugięcia przęsła.

GIS Day 2015

plakat2015-page-001

Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej wraz z Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na obchody dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day”, który w tym roku obchodzony jest w środę 18 listopada. Idea świętowania narodziła się z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri. Dzień GIS obchodzony jest od końca lat ’80 ubiegłego wieku. Chcąc propagować ideę popularyzacji systemów informacji geograficznej, przygotowaliśmy interesujące wystąpienia, postery, warsztaty oraz konkursy dla młodzieży. Naszą ideą jest pokazanie w jak wielu dziedzinach znajdują zastosowanie systemy informacji geograficznej.

            Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu pracowników, studentów, uczniów, a także wszystkich miłośników szeroko rozumianego GIS-u.

Program spotkania:

Budynek Hydro, sala 406

8:30 – 9:45 Warsztaty Here Maps

 

Gmach Główny, sala 300,

10:00 – 10:20 Uniwersytet Gdański, Agnieszka Wochna

10:20 – 10:40 Esri Polska, Krzysztof Borkowski

10:40 – 11:00 Here Maps, Sylwester Ciodyk

11:00 – 11:20 opegieka, Jakub Krawczyk

11:30 – 12:30     Konkursy

Modernizacja osnowy poziomej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej

W dniach 21 oraz 28 października 2015 roku, za zgodą władz uczelni, KN Hevelius  przystąpiło do realizacji projektu „Modernizacja osnowy poziomej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej”. Prace terenowe poprzedziła inwentaryzacja istniejących punktów. Dokonano aktualizacji opisów topograficznych z 2011 roku. Zastabilizowano ogółem 14 punktów znakami typu plastmark, włączając w to 2 wznowienia. Wykonano opisy topograficzne. W najbliższych tygodniach planowane są pomiary statyczne GPS oraz pomiar tachimetryczny metodą trzech statywów.

12226636_1707634309472541_1626094775_n 12226458_1707634306139208_1624729967_n 12226691_1707634302805875_481726462_n

Targi Technicon-Innowacje 2015

Członkowie Koła w dniu 22 października 2015 odwiedzili  Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji  TECHNICON-INNOWACJE 2015.

Targi przyciągnęły tłumy zwiedzających,  a obejrzeć i poznać można było ponad 100 wynalazków i innowacji z bardzie wielu dziedzin nauki i techniki. Roboty, drony, drukarki 3D, podwodne pojazdy zdalnie sterowane, rakiety – długo by wymieniać.  Dużym zainteresowaniem wśród członków Koła cieszyło się stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  Równie dużo uwagi poświęciliśmy stanowisku WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Nasz wydział prezentował na Targach dobrze nam znaną kładkę kompozytową, której regularne pomiary prowadzimy od maja. Była to dobra okazja, aby zobaczyć i dotknąć fragment przekroju kładki, a także obejrzeć prezentację dokumentującą cały proces projektowania oraz wytworzenia kładki.

Cykliczne pomiary kładki kompozytowej.

IMG_6735

Członkowie Koła w dalszym ciągu aktywnie biorą udział w badaniach wytrzymałościowych kompozytowej kładki FOBRIDGE.

 Najwytrwalsi członkowie, mimo wakacji, 25 sierpnia o 7.00 rano stawili się na terenie Politechniki Gdańskiej i  brali udział w drugiej serii prób obciążeniowych kładki. Odbyły się próby statyczne z różnymi kombinacjami obciążenia, a także dynamiczne.  Po zakończeniu prób kładkę ponownie obciążono betonowymi płytami, które pozostawiono na konstrukcji celem badania wpływu długotrwałego obciążenia.  Do zadań ekipy z KN Hevelius należał pomiar zerowy całego obiektu tuż przed rozpoczęciem obciążania, bieżące monitorowanie osiadań podpór w trakcie układania obciążeń w różnych ustawieniach oraz końcowy pomiar podpór i przęsła kładki wraz z pełnym obciążeniem.

KN Hevelius na Bałtyckim Festiwalu Nauki

W dniach 19-21.05.2015r. członkowie Koła Naukowego Hevelius zorganizowali „Piknik z Geodezją” w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2015. Impreza odbyła się na terenie Politechniki Gdańskiej i już po raz szósty cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczestników.

Jak co roku przygotowaliśmy wiele zabaw, skierowanych szczególnie dla najmłodszych. Najpopularniejsze okazały się dwie atrakcje: mierzenie wzrostu za pomocą tachimetru oraz bieg geodety – bieg z przeszkodami zbudowanymi z instrumentów geodezyjnych.  Poza tym przygotowaliśmy dla uczestników zadania wymagające znajomości miast w Polsce i popularnych miejsc na świecie, ale także umiejętności plastycznych czy orientacji w terenie. Nie obyło się również bez poznania zasad działania kompasu, tachimetru i niwelatora.

Mimo że pogoda płatała nam figle i co jakiś czas musieliśmy chować się przed deszczem, impreza zakończyła się sukcesem – uczestnicy, uraczeni słodkim poczęstunkiem oraz dyplomami, wracali do domów zadowoleni z obietnicą powrócenia do nas za rok.

Pomiar osiadań w trakcie próbnych obciążeń kładki kompozytowej

Dnia 13 maja KN Hevelius brało udział w próbnych obciążeniach mostu kompozytowego wykonanego w ramach projektu FOBRIDGE przez naukowców z Politechniki Gdańskiej. Konstrukcja ma służyć głównie jako kładka dla pieszych i rowerzystów nad drogami szybkiego ruchu. Most powstał z zastosowaniem technologii infuzji, wykonany jest m.in. ze zużytych opakowań PET.

Statyczne próby obciążeniowe wykonano przy użyciu betonowych płyt o łącznej masie ok. 18 ton. Studenci z KN Hevelius przeprowadzali niwelację precyzyjną podpór mostu. Pierwszy pomiar wykonano przed obciążeniem mostu płytami, kolejne w trakcie układania obciążenia, następnie kilka pomiarów po całkowitym obciążeniu mostu oraz po zdjęciu obciążenia. Uzyskane wyniki są zadowalające i nie przekraczają dopuszczalnych odchyleń wyznaczonych przez projektantów. Oprócz naszych, w trakcie prób przeprowadzono szereg innych pomiarów i badań. Użyto m.in. skanera laserowego i tachimetru (do badań przemieszczeń i odkształceń ścian bocznych kładki), precyzyjnych czujników do pomiarów ugięcia przęsła, jak również akcelerometrów do badania drgań konstrukcji.

KN Hevelius będzie kontynuować współpracę z projektantami mostu. Przez najbliższe miesiące planujemy wykonywać cykliczne pomiary konstrukcji.

FOKA 2015

Dnia 30 marca 2015 w ramach Dnia Otwartego Politechniki Gdańskiej odbyła się kolejna edycja Forum Organizacji i Kół Akademickich. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć młodych geodetów, więc aktywnie reprezentowaliśmy zarówno Koło, jak i cały kierunek Geodezja i Kartografia.  Oprócz odpowiadania na pytania maturzystów i zainteresowanych studentów, braliśmy również udział w Grze po Gmachu Głównym – zabawie dla uczestników wydarzenia.
IMG_5486