Historia

2017

 • Bałtycki Festiwal Nauki 2017
 • współorganizacja szkoły letniej HERE
 • wykonanie zgeoreferowanego, fotogrametrycznego modelu 3D fragmentu twierdzy Donjon w Srebrnej Górze
 • GisDay 2017
 • badanie wpływu zmiany ośrodka na przebieg fali elektromagnetycznej (dalmierz fazowy i impulsowy)
 • niwelacyjny pomiar zerowy Opery Leśnej
 • pomiar Kaplicy Królewskiej w Gdańsku – niwelacja precyzyjna

2016

 • udział w I Pomorskim Festiwalu Nauki
 • kontynuacja cyklicznych pomiarów kładki kompozytowej FORBRIDGE
 • wystawa na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym GEOMATYKA 2016
 • udział w Forum Organizacji Kół Akademickich
 • próby obciążeniowe kładki – niwelacja precyzyjna
 • niwelacyjny pomiar zerowy opery leśnej
 • integracyjne spotkanie podczas gry w bowling

2015

 • udział w próbach obciążeniowych mostu kolejowego nad Martwą Wisłą w Gdańsku
 • cykliczne pomiary kładki kompozytowej – niwelacja precyzyjna
 • udział w próbach obciążeniowych kładki kompozytowej FORBRIDGE
 • modernizacja osnowy poziomej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej
 • udział w targach Technicon – Innowacje 2015
 • współorganizacja Trójmiejskiego GISDay 2015
 • udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki

2014

 • współorganizacja Trójmiejskiego GISDay 2014
 • udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki
 • udział w Forum Organizacji i Kół Akademickich – FOKA
 • pomiar Kaplicy Królewskiej w Gdańsku – niwelacja precyzyjna

2013

 • współorganizacja Trójmiejskiego GISDay 2013
 • obóz naukowy  GIS pod turniami 2013
 • niwelacja precyzyjna kanału w hali Hydro
 • wyznaczenie środka ciezkosci Trojmiasta
 • udział w Forum Organizacji i Kół Akademickich – FOKA
 • czwarty pomiar Kaplicy Królewskiej w Gdańsku – niwelacja precyzyjna
 • skaning Kaplicy Królewskiej w Gdańsku

2012

 • skaning laserowy klifu w Redłowie po zrzuceniu bunkra
 • niwelacja reperów przy próbnym obciążeniu wiaduktu przy PGE Arena
 • współorganizacja GISDay 2012 na Politechnice Gdańskiej
 • trzeci pomiar Kaplicy Królewskiej w Gdańsku – niwelacja precyzyjna
 • niwelacja punktów osnowy na PG
 • skaning laserowy klifu w Redłowie przed zrzuceniem bunkra
 • pomiary statyczne stanowisk do badania pionowości komina EC Wybrzeże w Gdańsku
 • I w nowym roku akademckim spotkanie Koła i przyjęcie kandydatów do koła
 • spotkanie z prof. Subotowiczem, rozpoczęcie pracy nad skaningiem klifu w Orłowie
 • udział w X Bałtyckim Festiwalu Nauki
 • inwentaryzacja części pomieszczeń Politechniki Gdańskiej
 • udział w Forum Organizacji i Kół Akademickich – FOKA
 • kurs AutoCAD dla członków koła
 • zaprojektowanie osnowy w otoczeniu budynków ETI i OiO
 • integracyjny Zoltar

2011

 • organizacja GIS Day 2011 na Politechnice Gdańskiej
 • drugi pomiar Kaplicy Królewskiej w Gdańsku – niwelacja precyzyjna, badanie przemieszczenia i prostoliniowości
 • udział w IX Bałtyckim Festiwalu Nauki
 • workshop technologiczny z udziałem firmy Leica
 • pomiar osnowy metodą III statywów i opracowanie danych
 • wykonanie opisów topograficznych punktów
 • pierwszy pomiar Kaplicy Królewskiej w Gdańsku – niwelacja precyzyjna, badanie przemieszczenia
 • Drugi etap kampanii kalibracyjnej ASG-EUPOS – niwelacja precyzyjna ekscentrów przy współpracy z firmą OPGK Gdańsk
 • udział w Forum Organizacji i Kół Akademickich – FOKA
 • prowadzenie szkoleń przez członków koła w Ośrodkach Dokumentacji GiK w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim przy współpracy z firmą BMT

2010

 • udział w kampanii kalibracyjnej ASG-EUPOS – pomiary statyczne na punktach POLREF I EUVN
 • pomoc w sprawach organizacyjnych na konferencji GEOMATYKA 2010 na PG
 • udział w VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki
 • stabilizacja punktów osnowy w otoczeniu Gmachu Głównego, Wydziału Chemicznego i Audytorium Novum
 • projekt osnowy zapewniającej pomiary na całym terenie PG
 • wycieczka edukacyjna na budowę Autostrady A1

2009

 • przekazanie władzy koła przez dotychczasowych członków w ręce studentów GiK
 • pomiar lustra wody
 • nauka obsługi niwelatora precyzyjnego Ni007
 • założenie Koła Naukowego Hevelius przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dodaj komentarz