Modernizacja osnowy poziomej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej

W dniach 21 oraz 28 października 2015 roku, za zgodą władz uczelni, KN Hevelius  przystąpiło do realizacji projektu „Modernizacja osnowy poziomej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej”. Prace terenowe poprzedziła inwentaryzacja istniejących punktów. Dokonano aktualizacji opisów topograficznych z 2011 roku. Zastabilizowano ogółem 14 punktów znakami typu plastmark, włączając w to 2 wznowienia. Wykonano opisy topograficzne. W najbliższych tygodniach planowane są pomiary statyczne GPS oraz pomiar tachimetryczny metodą trzech statywów.

12226636_1707634309472541_1626094775_n 12226458_1707634306139208_1624729967_n 12226691_1707634302805875_481726462_n

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.