Opera Leśna

Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku członkowie Koła Naukowego Hevelius wykonali niwelacyjny pomiar zerowy  będący odniesieniem dla pomiarów przemieszczeń elementów konstrukcyjnych sopockiej Opery Leśnej.  Badaniu podlegać będą pionowe ruchy fundamentów blokowych będących oparciem łuków konstrukcji stalowej oraz niektórych fundamentów słupów i odciągów.
W celu realizacji projektu pierwszą czynnością, jaką wykonano było założenie osnowy wysokościowej składającej się z 4 reperów odniesienia i będącej  punktem odniesienia do monitoringu osiadań budowli.

W ramach pomiaru zerowego wykonano 4 ciągi niwelacyjne pomiędzy reperami odniesienia. Na każdym z fundamentów łuków głównych zniwelowano po dwa charakterystyczne punkty. Pomiarowi podległy również punkty reprezentujące najwyższe słupy po wschodniej i zachodniej stronie konstrukcji oraz fundamenty odciągów słupów znajdujących się przy obu najdłuższych linach naprężających  membranę symetrycznie po obu stronach obiektu.
Wszystkie te punkty wybrano z powodu największych obciążeń, jakie wywiera na nie 950 tonowa konstrukcja dachu.

Podczas pomiarów użyto niwelatora precyzyjnego Leica DNA003 oraz 3-metrowej inwarowej  łaty kodowej.
Kolejnym etapem prac będzie ponowny pomiar kontrolowanych punktów w celu wyznaczenia ewentualnych przemieszczeń.

SDC13842

 

DSCN0343DSCN0356DSCN0351DSCN0350

DSCN03342 (1)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.