Pomiar osiadań w trakcie próbnych obciążeń kładki kompozytowej

Dnia 13 maja KN Hevelius brało udział w próbnych obciążeniach mostu kompozytowego wykonanego w ramach projektu FOBRIDGE przez naukowców z Politechniki Gdańskiej. Konstrukcja ma służyć głównie jako kładka dla pieszych i rowerzystów nad drogami szybkiego ruchu. Most powstał z zastosowaniem technologii infuzji, wykonany jest m.in. ze zużytych opakowań PET.

Statyczne próby obciążeniowe wykonano przy użyciu betonowych płyt o łącznej masie ok. 18 ton. Studenci z KN Hevelius przeprowadzali niwelację precyzyjną podpór mostu. Pierwszy pomiar wykonano przed obciążeniem mostu płytami, kolejne w trakcie układania obciążenia, następnie kilka pomiarów po całkowitym obciążeniu mostu oraz po zdjęciu obciążenia. Uzyskane wyniki są zadowalające i nie przekraczają dopuszczalnych odchyleń wyznaczonych przez projektantów. Oprócz naszych, w trakcie prób przeprowadzono szereg innych pomiarów i badań. Użyto m.in. skanera laserowego i tachimetru (do badań przemieszczeń i odkształceń ścian bocznych kładki), precyzyjnych czujników do pomiarów ugięcia przęsła, jak również akcelerometrów do badania drgań konstrukcji.

KN Hevelius będzie kontynuować współpracę z projektantami mostu. Przez najbliższe miesiące planujemy wykonywać cykliczne pomiary konstrukcji.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.